logo conferre20 years

1148x272.png

Πρόγραμμα

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME χορηγούνται 19 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για τις ιατρικές ειδικότητες.
watch-live-left.png
Διαδικτυακή παρακολούθηση
facebook instagram
FOLLOW US
Πέμπτη 28, Σεπτεμβρίου 2023
15.30-17.00 Επιστημονική Συνεδρία Φοιτητών
Ερευνητικές Εργασίες και Συνεργασίες
Συντονιστές: Φ. Μπάρκας, Μ. Φλωρεντίν, Α. Λιόντος
 

Μελέτη επίδρασης υποθερµιδικής µεσογειακού τύπου δίαιτας συνδυασµένης µε διάλειµµατική νηστεία έναντι κλασσικής υποθερµιδικής δίαιτας στη σύσταση του σώµατος και τις µεταβολικές παραµέτρους ασθενών µε παχυσαρκία
Ε. Μαγγιώρου

Παχυσαρκία και αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος σε ασθενείς µε ετερόζυγη οικογενή υπερχοληστερολαιµία: Δεδοµένα από το µητρώο Hellas-FH
Ε. Πέτκου

Σακχαρώδης Διαβήτης και COVID-19. Συσχέτιση δεικτών βαρύτητας µε τη γλυχαιµική απορρύθµιση και την εξέλιξη της νόσου σε διαβητικούς ασθενείς. Δεδοµένα από κοορτή ασθενών, University Hospital of Ioannina COVID-19
Χ. Παππά

Παχυσαρκία και COVID-19. Συσχέτιση δεικτών βαρύτητας µε τη γλυχαιµική απορρύθµιση και την εξέλιξη της νόσου σε παχύσαρκους ασθενείς. Δεδοµένα από κοορτή ασθενών, University Hospital of Ioannina COVID-19
Ε. Παργανά

Γλυχαιμική απορρύθμιση και COVID-19. Συσχέτιση δεικτών βαρύτητας με τη γλυχαιμική απορρύθμιση και την εξέλιξη της νόσου σε μη παχύσαρκους/μη-διαβητικούς ασθενείς. Δεδομένα απο κοόρτη ασθενών της University Hospital of Ioannina COVID-19
Μ. Νάσιου

Υπονατριαιµία και COVID-19. Συσχέτιση δεικτών βαρύτητας µε την εµφάνιση υπονατριαιµίας και την εξέλιξη της νόσου. Δεδοµένα από κοορτή ασθενών, University Hospital of Ioannina COVID-19
Ν.-Γ. Κολιός

Συσχέτιση υποπληθυσµών λεµφοκυττάρων, κλινικών χαρακτηριστικών και φλεγµονωδών δεικτών κατά τη διάρκεια της σοβαρής εκδήλωσης της νόσου COVID-19. Υπο-ανάλυση κοορτής ασθενών, University Hospital of Ioannina COVID-19
Δ. Μπίρος

17.00-18.00

Στρογγυλό Τραπέζι

Νεφρολογία
Προεδρείο: Κ. Κατωπόδης, Ο. Μπαλάφα
 

Ασθενής 50 ετών µε αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού, αυξηµένη κρεατινίνη και παθολογική γενική ούρων (Οξεία Σωληναριακή Νέκρωση)
Ε. Ντουνούση

Ασθενής 70 ετών µε γαστρεντερικά ενοχλήµατα υπό PPI µε πυρετό ηωσινοφιλία, ήπια πρωτεϊνουρία (Οξεία Διάµεση Νεφρίτιδα)
Α. Κίτσος
18.00-20.00

Στρογγυλό Τραπέζι

Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και αντιµετώπιση των λοιµώξεων
Προεδρείο: Ε. Χριστάκη
 

Νεότερες εργαστηριακές µέθοδοι στη διάγνωση και παρακολούθηση των λοιµώξεων
Κ. Γκαρτζονίκα

Πως ερµηνεύω τους βιοδείκτες µου
Ε. Ι. Γιαµαρέλλος - Μπουρµπούλης

Διάγνωση και παρακολούθηση ατόµων που ζουν µε τον HIV. Τι πρέπει να γνωρίζει σήµερα o Παθολόγος
Σ. Μεταλλίδης

Ιογενείς Λοιµώξεις στη µετά COVID-19 εποχή. Τι µάθαµε, τι άλλαξε, τι έρχεται
Π. Παναγόπουλος
20.00-20.30 Δορυφορική Διάλεξη
Παρασκευή 29, Σεπτεμβρίου 2023
08.00-09.30

Clinical Vignettes

Συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών από την κλινική και το εξωτερικό ιατρείο
Προεδρείο: Χ. Μηλιώνης, Μ. Κοσµίδου, Ε. Χριστάκη
 

Ασθενής µε θροµβοπενία και αιµορραγική διάθεση
Ρ. Κωνσταντοπούλου

Ασθενής µε πυρετό και πανκυτταροπενία
Β. Σαµανίδου

Εµπύρετο νόσηµα µε προσβολή πνεύµονα και ετερόπλευρη τύφλωση
Σ. Φίλιππας-Ντεκουάν

Ασθενής µε σπάνια εκδήλωση κοινής λοίµωξης
Λ. Αθανασίου

Ανοσοεπαρκής ασθενής µε σοβαρή λοίµωξη από κυτταροµεγαλοϊό (CMV)
Ν. Χρήστου

Πολλαπλές ευκαιριακές λοιµώξεις σε ασθενή µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα και λήψη αντι-IL-6 παράγοντα
Α. Πιέτα
09.30-13.00

Κλινικό Φροντιστήριο

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας
Συντονιστές: A. Τατσιώνη, Α. Ζήση
 

Σύνδροµο ευθραυστότητας των ηλικιωµένων: Μία πρόκληση για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
Α. Πανίδη

Διαχείριση διαβητικού ασθενούς µε οξεία νόσηση στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
Α. Κεή

Ασθενής µε πρόσφατο εξιτήριο: O ρόλος του γιατρού πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας κατά τη µετάβαση από το νοσοκοµείο στην κοινότητα
Α. Μίσσιου

Μέθοδοι διακοπής του καπνίσµατος: τι χρειάζεται να γνωρίζει ο γιατρός της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας
Ε. Τσαµπούρη

Προληπτική ιατρική στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγεία
Η. Ράπτη

Γαστροοισοφαγική παλινδροµική νόσος
I. Μητσέλος
13.00-14.00 Διάλειμμα
14.00-16.00 Workshop Δυσλιπιδαιµίας
σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Προεδρείο: Χ. Μηλιώνης
 

Ταξινόµηση - παθοφυσιολογία και εργαστηριακή διερεύνηση δυσλιπιδαιµιών
Μ. Φλωρεντίν

Εκτίµηση καρδιαγγειακού κινδύνου. Θεραπευτικοί στόχοι και αλγόριθµοι αντιµετώπισης δυσλιπιδαιµιών
Ε. Λυµπερόπουλος

Υγιεινοδιαιτητικές παρεµβάσεις για τη διαχείριση των δυσλιπιδαιµιών
Χ. Δερδεµέζης

Υπολιπιδαιµικά φάρµακα
Φ. Μπάρκας
16.00-16.30 Διάλειμμα
16.30-18.00 Κλινικό Φροντιστήριο Διαταραχές της Οξεοβασικής Ισορροπίας και των Ηλεκτρολυτών
Προεδρείο: Γ. Λιάµης, Μ. Κοσµίδου
 

Ασθενής µε πυρετό και υπόταση (Γαλακτική οξέωση)
Φ. Μπάρκας

Ασθενής µε ΣΔ 1 και εµέτους (Διαβητική κετοξέωση)
Μ. Χρηστάκη

Ασθενής µε υπονατριαιµία και βήχα που αλλάζει χαρακτήρα (Καρκίνος πνεύµονα)
Α. Λιόντος
18.00-18.30 Δορυφορική Διάλεξη
18.30-19.30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Διαβήτης
Προεδρείο: Β. Τσιµιχόδηµος
 

Ασθενής 55 ετών µε νέα διάγνωση ΣΔ2
Β. Τσιµιχόδηµος

Γυναίκα 30 ετών µε ιστορικό διαβήτη από 20ετίας και διακυµάνσεις στο γλυκαιµικό έλεγχο
Σ. Τίγκας
19.30-20.00 Δορυφορική Διάλεξη
19.30-20.00 Δορυφορική Διάλεξη
20.00-20.30

Διακεκριµένη Διάλεξη
Προεδρείο: Κ. Βέµµος

Ασθενείς µε εγκεφαλικό: Φροντίδα και µελέτη
Γ. Ντάιος
20.30 Όρθια Δεξίωση / Cocktail
Foyer Αίθουσας Ευεργετών, Grand Serai
Σάββατο 30, Σεπτεμβρίου 2023
09.00-11.00

Κλινικό φροντιστήριο

Συζήτηση ενδιαφερουσών περιπτώσεων στην εσωτερική παθολογία
Συντονιστές: Φ. Αποστόλου, Μ. Κοσµίδου
Σχολιαστές: Ν. Τσιφετάκη, Η. Τσιάκας, Γ. Ζαρκαβέλης
 

Ασθενής µε δυσκαµψία ώµων και αυχεναλγία
Μ. Κοσµίδου

Ασθενής µε ρευµατοειδή αρθρίτιδα και οπισθοστερνικό άλγος
Α. Βενετσανοπούλου

Άνδρας 56 ετών µε αδυναµία, καταβολή και ίκτερο
Α. Σκαµνέλος

Γυναίκα µε ιστορικό Ca µαστού και υπεργλυκαιµία
Χ. Ζησίδης
11.00-11.30

Διάλεξη
Προεδρείο: Α. Λιόντος

Κυτταρική θεραπεία µε CAR T cells: µια νέα θεραπευτική προσέγγιση αιµατολογικών κακοηθειών
Ε. Χατζηµιχαήλ
11.30-12.00 Διάλειμμα
12.00-13.30

Στρογγυλό τραπέζι

Life course epidemiology: Οι καταβολές και η πορεία των χρόνιων νοσηµάτων κατά τη διάρκεια του βίου
Προεδρείο: Ε. Ντζάνη
 

Καρκίνος και παράγοντες του τρόπου ζωή
Κ. Τσιλίδης

Η πρώιµη επίδραση του περιβάλλοντος στο φορτίο νοσηρότητας κατά την ενήλικο ζωή
Ε. Ντζάνη

Ενδοφαινότυποι χρόνιων νοσηµάτων: το παράδειγµα του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 1 και η πρόκληση της επιµήκυνσης του προσδόκιµου ζωής
Ε. Ρίζος
13.30-14.00 Δορυφορική Διάλεξη
14.00-14.30 Διάλειμμα
14.30-16.30

Στρογγυλό Τραπέζι Επείγοντα

Επείγοντα
Προεδρείο: Β. Σαούγκος, Α. Κιτσάκος
 

Διασύνδεση ΤΕΠ
Α. Θεοδώρου, Ι. Μουζάκη

Αγγειοοίδηµα. Αλλεργική αντίδραση
Γ. Παπαµιχαήλ

Χορήγηση υγρών και ινότροπων στους βαρέως πάσχοντες
Ε. Κλούρας

Πότε καλώ καρδιολόγο
Β. Σαλµά
16.30-17.30

Στρογγυλό Τραπέζι

Γαστρεντερολογία
Προεδρείο: Χ. Μηλιώνης, Δ. Χριστοδούλου
 

Σηµειώθηκε µεγαλύτερη πρόοδος της διάγνωσης και θεραπείας των ιδιοπαθών νόσων του εντέρου
Κ. Κατσάνος

Σηµειώθηκε µεγαλύτερη πρόοδος της διάγνωσης και θεραπείας των χρόνιων ηπατικών νοσηµάτων και της κίρρωσης
Γ. Καλαµπόκης
17.30-18.00

Διακεκριµένη Οµιλία
Προεδρείο: Χ. Μηλιώνης

Τα επόµενα βήµατα είναι δύσκολα: Πως πρέπει να προετοιµαζόµαστε για την επόµενη πανδηµία
Χ. Σαββόπουλος
18.00-18.30 Δορυφορική Διάλεξη
18.30-19.30

Στρογγυλό Τραπέζι

Νεότερες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην αντιµετώπιση της υπερλιπιδαιµίας
Προεδρείο: Μ. Κοσµίδου, Θ. Τζίµας
 

Σύγχρονη θεραπευτική αντιµετώπιση της LDL
Γ. Λιάµης

Νεότερα φάρµακα στην υπερλιπιδαιµία
Χ. Μηλιώνης
19.30-20.00

Τιµητική Διάλεξη
Προεδρείο: Χ. Μηλιώνης

Βασική έρευνα και κλινική εφαρµογή. Ένα διαρκές ταξίδι
Α. Τσελέπης
20.00-20.30 Λήξη - Συμπεράσματα
20.30 Δείπνο
Εστιατόριο Γιασεμί, Grand Serai
keep_updated.jpg
KEEP UPDATED

Organizing -Administrative Bureau/ Secretariat:

logo_conferre20_years.png


Conferre SA: "The Art of Bringing People Together".

  • Stavrou Niarchou Ave., Mares Position
    GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE
  • +30 26510 68610
  • +30 26510 68611
  • info@conferre.gr
ΓΕΜΗ: 31498929000
iso.png
Certified by ISO 9001:2015
Certificate Number 00.12.0895
eot_logo.png
Αριθμός Αδείας ΕΟΤ
0622E60000012001
covid_cert.jpg